logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Badania społeczne. Szkolenia i rozwój

O mnie

 Wybrane zadania

  • Specjalista ds. badań społecznych, specjalista ds. badań ilościowych, specjalista ds. badań jakościowych (badania sondażowe, badania pogłębione, analiza treści, analiza dyskursu i in.);

  • Specjalista ds. ewaluacji;

  • Moderator zogniskowanych wywiadów grupowych (moderator FGI), moderator indywidualnych wywiadów pogłębionych (moderator IDI);

  • Wykładowca, szkoleniowiec (warsztaty z komunikowania i in.);

  • Badacz migracji i polityki migracyjnej;

  • Ekspert ds. rynku pracy i polityki rynku pracy;

  • Ekspert ds. rewitalizacji (w komponencie społecznym);

  • Moderator konferencji.

Z kim współpracowałem

Życiorys

Nota biograficzna

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne