logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Badania społeczne. Warsztaty z komunikowania

Sondażowe NIE dla relokacji imigrantów to troska o bezpieczeństwo, a nie uprzedzenia

Według sondażu KANTAR Millward dla TVN, 65% Polaków jest przeciwnych wypełnianiu zobowiązań podjętych w 2015 r. przez poprzedni rząd, a dotyczących relokacji do Polski ok. 7 tysięcy imigrantów.    

 

Z badania IBRIS dla Polityki z czerwca wynika z kolei, że 56,5% respondentów uważa, że Polska nie powinna przyjmować imigrantów muzułmańskich (jak rozumiem, w domniemaniu, w ramach tzw. relokacji), nawet w razie, gdyby powodowało to sankcje UE dotyczące wypłaty funduszy unijnych. Ponad 51% uznało, że Polska nie powinna ich przyjmować również wtedy, gdyby wiązało się to z koniecznością opuszczenia UE. Jednocześnie można usłyszeć, że takie wyniki badań to rezultat ksenofobii albo celowego podsycania uprzedzeń do imigrantów przez polityków. Moim zdaniem takie interpretacje to nieporozumienie.

 

Przywołane wyniki kontrastują z wieloma badaniami opinii publicznej sprzed apogeum kryzysu imigracyjnego, z których wynikało, że stosunek Polaków do imigrantów i uchodźców jest generalnie pozytywny i coraz bardziej przyjazny. Skąd więc taka zmiana w ostatnich latach? Może to być wyraz dezaprobaty dla narzucania nam rozwiązań będących rezultatem błędnej polityki imigracyjnej niektórych krajów europejskich (głównie Niemiec). Bardzo istotny jest tu kontekst rosnącej liczby aktów terroru islamskiego w Europie Zachodniej.

 

Warto też przyjrzeć się szerszym uwarunkowaniom podobnych wyników badań. Np. takim, że niemiecki Federalny Urząd Migracji i Uchodźców (BAMF) nie był w stanie zweryfikować tożsamości kilku tysięcy imigrantów z Syrii i Iraku ubiegających się o azyl w Niemczech, a wcześniej schronienie jako uchodźca uzyskał w tym kraju oficer Bundeswehry (!), czy rodzina ukraińska podająca się za syryjską. To coś mówi o skuteczności procedur weryfikacyjnych podejmowanych w Europie Zachodniej w obliczu kryzysu imigracyjnego. Gwarancje bezpieczeństwa okazują się pustosłowiem i to także przyczyna takich, a nie innych nastrojów społecznych.

 

Źródła: wp.pl, tvn24.pl

wykres kołowy
17 lipca 2017

© 2017-2018 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne