logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Badania społeczne. Szkolenia i rozwój

Konferencje

Udział w seminariach zagranicznych

Seminarium eksperckie, The European Modules on Migrant Integration – 2nd Expert Seminar: Strong Committment by the Host Society, Komisja Europejska, Wiedeń, luty 2011.

 

Konferencja European Day-2010 of Regional Labour Market Observatories, Marsylia, październik 2010.

 

Seminarium Europejskiej Sieci Regionalnego Monitoringu Pracy, European Network of Regional Labour Market Monitoring, Annual Meeting 2009, Kopenhaga, październik 2009.  

 

Seminarium robocze dotyczące projektu Interreg IVC mającego na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (Gesellschaft für Innovative Beschäftigungsförderung mbH; G.I.B.). Bottrop, Niemcy, maj 2009.

 

Seminarium Imigrant Youth, Education and the Labour Market (w ramach Technical Seminars on Integration and Immigration organizowanych przez Komisję Europejską), Lizbona, listopad 2008.  

 

Seminarium Mass Media and Integration (w ramach Technical Seminars on Integration and Immigration organizowanych przez Komisję Europejską), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii, Wiedeń, listopad 2007.  

 

Konferencja Shaping Migration Strategies, Parlament Europejski, Bruksela, Wrzesień 2007.

 

Seminarium projektu IW EQUAL @lterCamp – wizyty studyjne w duńskich ośrodkach dla uchodźców, udział w spotkaniach grupy roboczej partnerstwa ponadnarodowego CASA, Duński Czerwony Krzyż, Kopenhaga, maj 2006.  

 

Seminarium w ramach projektu The European Dilemma: Institutional Patterns and Politics of ‘Racial’ Discrimination­, University of Liverpool, Department of Sociology, styczeń 2004.

 

Seminarium w ramach projektu The European Dilemma: Institutional Patterns and Politics of ‘Racial’ Discrimination­, Universität Leipzig, Institut für Soziologie, lipiec 2003.

 

Seminarium w ramach projektu The European Dilemma: Institutional Patterns and Politics of ‘Racial’ Discrimination­, University of Uppsala, Centre for MultiEthnic Research, styczeń 2003.

 

Seminarium nt. kategorii "państwa opiekuńczego" (Wohlfahrtstaat), Universität Hannover, Institut für Politische Wissenschaft, Lipiec 2000. 

 

Seminarium dot. instytucji sfery socjalnej w RFN, Fachhochschule Köln, maj 2000.

Referaty i prezentacje

Moderowanie i tłumaczenie wystąpień

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne