logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Badania społeczne. Szkolenia i rozwój

Publikacje

Raporty z badań i ekspertyzy

Opieka merytoryczna nad raportami

Rozdziały w książkach

Artykuły naukowe i branżowe

Tłumaczenia artykułów naukowych

Książki

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne