logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Politolog, badacz migracji międzynarodowych

 

Dydaktyka

Programy zajęć 

Public relations i marketing społeczny (zajęcia ogólnouniwersyteckie UW)

   Program 

   Wytyczne do prezentacji 

 

Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej (szkolenie z zakresu organizacji pomocy społecznej, IPS UW)

   Program

 

Procesy decyzyjne - konwersatorium (IPS UW, I rok studiów II stopnia, zajęcia ogólnouniwersyteckie UW)

   Program  

   Zasady debaty oksfordzkiej

   Zagadnienia do zaliczenia

 

Metody i techniki badań społecznych – warsztaty (IPS UW, II rok studiów I stopnia)

   Program

   Wytyczne do analizy treści 

   Wytyczne do sondażu

 

Specjaliści rynku pracy (IPS UW, I rok studiów I stopnia)

    Program

 

Ewaluacja projektów rynku pracy (IPS UW, III rok studiów I stopnia)

    Program

    Wytyczne do metaewaluacji 

    Wytyczne do koncepcji ewaluacji 

    Zagadnienia do zaliczenia

 

 

Inne zrealizowane zajęcia  

© 2017-2018 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne