logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Politolog, badacz migracji i języka polityki

Dydaktyka

Programy zajęć 

 

 

Metody i techniki badań społecznych – ćwiczenia (II rok studiów I stopnia)

   Program

   Wytyczne do analizy treści

   Wytyczne do sondażu

 

Ewaluacja projektów rynku pracy – warsztaty (III rok studiów I stopnia)

    Program

    Wytyczne do koncepcji ewaluacji

    Wytyczne do prezentacji z metaewaluacji

    Wytyczne do raportów z ewaluacji

 

Specjaliści rynku pracy – warsztaty (I rok studiów I stopnia)

    Program

    Planowanie szkolenia - zadania 

    Tematy i wytyczne do prac semestralnych - semestr zimowy

 

Procesy decyzyjne - konwersatorium (I rok studiów II stopnia)

   Program

   Zasady debaty oksfordzkiej

   Zagadnienia do zaliczenia

 

Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej (szkolenie z zakresu organizacji pomocy społecznej)

   Program

 

Seminarium licencjackie

   Wskazówki

Inne zrealizowane zajęcia  

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne