logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Politolog, badacz migracji i języka polityki

Publikacje

Książki

okładka książki

Przewodnik po badaniach Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2015 (dobór i opracowanie).

okładka książki

Modelowy standard aktywnej integracji. Wydanie II opracowane na podstawie wyników badania efektywności i skuteczności I i II edycji Programów Rewitalizacji Społecznej (współautor), opracowanie merytoryczne: Konsorcjum Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość i Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. Wydawca: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2015.

okładka książki
okładka książki

Modelowy standard aktywnej integracji wraz z konkluzjami z pilotażu programów rewitalizacji społecznej (współautor), opracowanie merytoryczne: Invent Grupa Doradztwa i Treningu Sp. z o.o. Wydawca: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013. 

okładka książki
okładka książki
okładka książki

Życie w Polsce krok po kroku. Poradnik dla cudzoziemców poszukujących ochrony (koncepcja i redakcja merytoryczna wspólnie z G. Firlit-Fesnak), Partnerstwo na rzecz Rozwoju @lterCamp, Oficyna  Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.

okładka książki

Jak pomagać cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony? Poradnik dla  instytucji publicznych i organizacji pozarządowych (koncepcja i redakcja merytoryczna wspólnie z G. Firlit-Fesnak), Partnerstwo na rzecz Rozwoju @lterCamp, Oficyna  Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.

okładka książki

Czym chata bogata… Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych (redakcja naukowa wspólnie z G. Firlit-Fesnak), Partnerstwo na rzecz Rozwoju @lterCamp, Oficyna  Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.

okładka książki

Raporty z badań i ekspertyzy

Rozdziały w książkach

Artykuły naukowe i branżowe

Tłumaczenia artykułów naukowych

Książki autorskie

Książki pod redakcją

Opracowania współautorskie i inne

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne