logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Badania społeczne. Szkolenia i rozwój

Publikacje

Książki

 

Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania (red. wspólnie z G. Firlit-Fesnak i P.W. Zawadzkim), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016.

okładka książki

Przewodnik po badaniach Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2015 (dobór i opracowanie).

okładka książki

Modelowy standard aktywnej integracji. Wydanie II opracowane na podstawie wyników badania efektywności i skuteczności I i II edycji Programów Rewitalizacji Społecznej (współautor), opracowanie merytoryczne: Konsorcjum Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość i Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. Wydawca: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2015.

okładka książki

Imigranci w polskim dyskursie publicznym (redakcja naukowa wspólnie z G. Firlit-Fesnak), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014.

okładka książki

Modelowy standard aktywnej integracji wraz z konkluzjami z pilotażu programów rewitalizacji społecznej (współautor), opracowanie merytoryczne: Invent Grupa Doradztwa i Treningu Sp. z o.o. Wydawca: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013. 

okładka książki

Obcość etniczna w perspektywie socjologiczno-politologicznej, Oficyna  Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.

okładka książki

Między swojskością a obcością? Imigranci z Armenii w Polsce, Oficyna  Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.

okładka książki

Życie w Polsce krok po kroku. Poradnik dla cudzoziemców poszukujących ochrony (koncepcja i redakcja merytoryczna wspólnie z G. Firlit-Fesnak), Partnerstwo na rzecz Rozwoju @lterCamp, Oficyna  Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.

okładka książki

Jak pomagać cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony? Poradnik dla  instytucji publicznych i organizacji pozarządowych (koncepcja i redakcja merytoryczna wspólnie z G. Firlit-Fesnak), Partnerstwo na rzecz Rozwoju @lterCamp, Oficyna  Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.

okładka książki

Czym chata bogata… Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych (redakcja naukowa wspólnie z G. Firlit-Fesnak), Partnerstwo na rzecz Rozwoju @lterCamp, Oficyna  Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.

okładka książki

Raporty z badań i ekspertyzy

Opieka merytoryczna nad raportami

Rozdziały w książkach

Artykuły naukowe i branżowe

Tłumaczenia artykułów naukowych

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne