logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Badania społeczne. Szkolenia i rozwój

Książka o migracjach i wielokulturowości

Niedawno ukazała się książka pt. Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości, pod red. A. Adamczyk, A. Saksona i C. Trosiaka.

 

W książce można znaleźć ciekawe opracowania dotyczące m.in. obecnego kryzysu imigracyjnego, ale nie tylko. Jest tam też artykuł napisany przeze mnie wspólnie z prof. C. Żołędowskim, pt. Erozja paradygmatu wielokulturowości. Przekształcenia polityk multikulturalizmu w Europie. Gorąco polecam!

 

 

A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016.

 

okładka książki
07 lipca 2017

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne