logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Badania społeczne. Szkolenia i rozwój

Imigranci na rynku pracy - dziś, żeby sprzedawać w sklepie spożywczym nie trzeba nawet znać polskiego 

Duży sklep spożywczy, dwie panie z obsługi układają w lodówkach towar. - Czy jest może mięso cielęce? - pytam. Panie coś mówią do siebie w obcym języku - z pewnością wschodnim. Pytam ponownie. Tym razem mówią coś do mnie, ale również nie po polsku. Po chwili zjawia się ich polski kolega i pyta: - w czym mogę Panu pomóc?

   

Dziś na rynku pracy rządzi pracownik. Od jakiegoś czasu obserwuję zdobywanie polskiego rynku pracy przez imigrantów zza wschodniej granicy i dochodzę do wniosku, że od rynku pracownika przesuwamy się w stronę rynku imigranta. Wokół mojego domu jest 6 sklepów spożywczych i na czterech z nich od kilku tygodni wiszą kartki, które prosząco wołają: „Zatrudnię od zaraz!”. W jednym z nich ekspedientka pracująca w dziale garmażeryjnym w zasadzie nie mówi po polsku.

 

Dziś więc, aby dostać pracę w Polsce wcale nie trzeba znać języka polskiego. To może jeszcze nic nadzwyczajnego, jednak najciekawsze jest to, że sytuacja taka zaczęła dotyczyć również stanowisk związanych z obsługą klienta.  

 

A jak wyglądają dane dotyczące rynku pracy i imigrantów? Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu wg szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej była najniższa od 26 lat i wyniosła 7,1%. Jednocześnie GUS odnotował w tym samym miesiącu najwyższy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od stycznia 2012 r. Wzrost ten wyniósł 6% w ujęciu rocznym, a przeciętne wynagrodzenie - 4 508,08 zł. W zeszłym roku Powiatowe Urzędy Pracy zarejestrowały 1 314 127 oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (wobec 782 222 w 2015 r.), w tym najwięcej, tj. 1 262 845 dotyczyło obywateli Ukrainy. Jest to uproszczona procedura umożliwiająca obywatelom wybranych krajów pracę bez zezwolenia w ograniczonym zakresie. W 2016 r. wydano łącznie 127 394 zezwoleń na pracę (wobec 65 786 w roku poprzednim), w tym najwięcej tj. 106 223 – również dla obywateli Ukrainy. 

 

Źródła: dane MRPiPS, dane GUS, wgospodarce.pl.

ogłoszenie
24 lipca 2017

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne