logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Politolog, badacz migracji i języka polityki

Publikacje

Artykuły naukowe i branżowe

 

Okiem eksperta. Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w: Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, nr 3/2014, wrzesień 2014. 

 

Na studia do Polski i co dalej? Studenci zagraniczni na polskim rynku pracy, w: Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Nr 1/2013 (VI), marzec 2013

 

Praca z ogłoszenia… Badania ofert pracy w województwie mazowieckim, w: Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Nr 3/2012 (V), grudzień 2012.

 

Barwy jesieni życia. O społeczno-kulturowym obrazie starości, w: Problemy Polityki Społecznej, nr 17/2012.

 

Wiedz więcej niż inni przedsiębiorcy! Moduł mezoekonomiczny w projekcie Mazowiecki Barometr, w: Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Nr 2/2012, rok IV, październik 2012.  

 

Powiatowe rynki pracy oczami społeczności lokalnych. Relacja z badań jakościowych Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, w: Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Nr 4/2011

 

Metodologia badań rynku pracy. Kilka praktycznych wskazówek, w: Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Nr 4/2011.

 

Badania rynku pracy na Mazowszu: potencjał, bariery, użyteczność. Relacja z panelu dyskusyjnego, w: Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Nr 4/2011.

 

„Obcość” jako kategoria analityczna w stosunkach międzynarodowych, w: Stosunki Międzynarodowe (red. nauk. S. Bieleń), t. 41 (nr 1-2)/2010, Wydawnictwa

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

 

Wieviel Nähe, wieviel Distanz? Die Integration von Ausländern in Polen [Ile bliskości, ile dystansu? Integracja cudzoziemców w Polsce], w: Polen-Analysen, Nr 71, 1.06.2010.

 

Nowe podejście do monitoringu rynku pracy, w: Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Nr 1/2010.

 

Rasizm w Polsce? O swobodnym żonglowaniu danymi, w: Rzeczpospolita, nr 222 (7819), Dodatek Plus Minus, nr 38 (766), sobota-niedziela, 22-23 września 2007. 

 

Trzeci sektor w kontekście problematyki migracyjnej, w: Ekonomia społeczna a bezradność społeczna - perspektywy i bariery, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, nr 53, Warszawa 2006.

 

Recenzja książki „Prawicowy radykalizm i ksenofobia w Polsce i w Niemczech. Nacjonalne i europejskie perspektywy”, w: Polityka Społeczna, 2006 r., nr 9.

 

Zarządzenie potencjałem społecznym organizacji – ujęcie definicyjne, w: Wiadomości Społeczne – Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej,

Nr 1/2006.

 

Zogniskowane wywiady grupowe jako metoda badawcza w polityce społecznej na przykładzie badań nad migracjami międzynarodowymi, w: Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, 2005 r., Nr 8.

 

Edukacja, doradztwo i służby socjalne jako czynniki społecznej integracji uchodźców i imigrantów w społeczeństwach wielokulturowych, w: Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, 2004 r., nr 7 (współautor).

 

Obcy w dyskursie. Przykłady opinii imigrantów, w: Polityka Społeczna, 2004 r., Nr 3.


Ksenofobia w Europie. Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej; w: Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, 2003 r., Nr 5. 

 

Przeklęta kraina? Sytuacja byłych pracowników PGR w woj. podkarpackim; w: Polityka Społeczna, 2002 r., Nr 9 (współautor).

 

Raporty z badań i ekspertyzy

Książki

Rozdziały w książkach

Tłumaczenia artykułów naukowych

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne