logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Badania społeczne. Szkolenia i rozwój

O mnie

Z kim współpracowałem

 

 • Biuro Badań Społeczno-Ekonomicznych

 

 • Business Center 1

 

 • Centrum Rozwoju  Zasobów Ludzkich (CRZL)

 

 • Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego (CSSTiRL)

 

 • Fundacja "Fundusz Współpracy" 

 

 • Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP)

 

 • Fundacja Ormiańska przy Kole Zainteresowań Kulturą Ormian w Warszawie

 

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL)

 

 • Instytut Rozwoju Służb Społecznych (IRSS)

 

 • Invent Grupa Doradztwa i Treningu 

 

 • Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe

 

 • Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS)

 

 • Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr  

 

 • MillwardBrown

 

 • MDDP Akademia Biznesu 

 

 • Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego

 

 • Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, EAPN Polska

 

 • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL)

 

 • Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

 

 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP) 

 

 • Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Gminy Orońsko

 

 • Twigger Conferences

 

 • Urząd Miasta Rumia, Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji

 

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 

 

 • Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS)

 

 • Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

 

 • Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 
Telefon
Puzzle

Życiorys

Uścisk dłoni

Nota biograficzna

Wybrane zadania

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne