logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Politolog, badacz migracji i języka polityki

C. Borzaga, Nowe trendy w partycypacji obywatelskiej: Rosnąca rola zachowań społecznie odpowiedzialnych w konsumpcji, oszczędzaniu i produkcji (New trends in citizens’ participation: The increasing relevance of socially responsible behaviours in consumption, saving, and production), w: Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, Zeszyty Gospodarki Społecznej, Tom II (red. E. Leś, M. Ołdak), Collegium Civitas, Warszawa 2007 (angielski – polski). 


D. Jarre, Polityka usług socjalnych w wybranych krajach europejskich. Szanse dla instytucji gospodarki społecznej (Social services policy in selected European countries. The chances for social economy institutions), w: Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, Zeszyty Gospodarki Społecznej, Tom II (red. E. Leś, M. Ołdak), Collegium Civitas, Warszawa 2007 (angielski – polski). 


K. Birkhölzer, Rozwój i perspektywy gospodarki społecznej i trzeciego sektora  w Niemczech (Development and Perspectives of the Social Economy or Third Sector in Germany), w: Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, Zeszyty Gospodarki Społecznej, Tom II (red. E. Leś, M. Ołdak), Collegium Civitas, Warszawa 2007 (angielski – polski). 


D.  Jarre, Europejski model socjalny i usługi socjalne użyteczności publicznej. Możliwości dla sektora gospodarki społecznej (The European Social Model and Social Services of General Interest. Opportunities for Social Economy Sector), w: Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, Zeszyty Gospodarki Społecznej, Tom II (red. E. Leś, M. Ołdak), Collegium Civitas, Warszawa 2007 (angielski – polski). 


K. Birkhölzer, Lokalny rozwój gospodarczy i jego potencjał (Local Economic Development and its Potential), w: Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, Zeszyty Gospodarki Społecznej, Tom I (red. E. Leś, M. Ołdak), Collegium Civitas, Warszawa 2006 (angielski – polski).


P. Wolkowinski, Lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju (Local Development Partnerships), w: Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, Zeszyty Gospodarki Społecznej, Tom I (red. E. Leś, M. Ołdak), Collegium Civitas, Warszawa 2006 (angielski – polski).


G. Fuchs, Niemcy i nowy europejski model socjalny (Deutschland und das Neue Europäische Sozialmodell), w: Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, 2005 r., Nr 8 (niemiecki – polski).

 

Krajobraz dyskryminacji II. Raport z badań, Projekt The European Dilemma, 2003/2004, Seria Raporty migracyjne IPS, nr 4 (wybrane fragmenty, polski – angielski). zdjąć podświetlenie


Zogniskowane wywiady grupowe z imigrantami. Raport z badań, Projekt The European Dilemma, J. Supińska, G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki, lipiec 2003; Seria Raporty migracyjne IPS, nr 2/2003 (wybrane fragmenty, polski – angielski). 

 

Polsko-Niemiecki i Niemiecko-Polski Leksykon Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej (red. G. Firlit-Fesnak, H. Oberloskamp) Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 2001  (wybrane hasła, niemiecki – polski).


H. Oberloskamp, Jugendhilfe in Polen und Deutschland. Forschungsbericht, Fachhochschule Köln (lata 2000, 2002) – przepisy prawne na potrzeby analizy oraz publikacji (polski – niemiecki). 

Publikacje

Tłumaczenia artykułów naukowych

Artykuły naukowe i branżowe

Raporty z badań i ekspertyzy

Książki

Rozdziały w książkach

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne