logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Badania społeczne. Szkolenia i rozwój

Badania

Rewitalizacja gmin

Rewitalizacja to przywracanie do życia miejsc zaniedbanych i zapomnianych z myślą o mieszkających w nich ludziach.

 

W październiku 2015 r. uchwalona została ustawa o rewitalizacji. Ustawa definiuje rewitalizację jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Działania te muszą być przy tym skoncentrowane terytorialnie.

 

Same remonty budynków nie są jeszcze rewitalizacją. Rewitalizacja to działania kompleksowe - wpływające także na więzi społeczne i poziom życia mieszkańców. Niezbędna jest tu diagnoza potrzeb mieszkańców, budowanie partnerstw, dobra komunikacja, integrowanie i aktywizowanie ludzi.

 

W latach 2012-2015 uczestniczyłem w dużym projekcie pn. „Rewitalizacja społeczna” obejmującym 40 gmin w całej Polsce. Projekt składał się z kilku rozbudowanych etapów i koncentrował się na społeczno-integracyjnym wymiarze rewitalizacji. 

"REWITALIZACJA SPOŁECZNA"

 

Realizator: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Invent Grupa Doradztwa i Treningu Sp. z o.o., Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (2012-2015)

 

Opis: badania obejmowały 40 programów rewitalizacji społecznej realizowanych na poziomie gmin i powiatów w całej Polsce, w celu wypracowania modelowego standardu realizacji takich programów. 

 

Moje zadania: 

  • opracowanie koncepcji metodologicznej oraz rozbudowanych narzędzi monitoringu i ewaluacji 20 pilotażowych oraz 20 kolejnych programów "rewitalizacji społecznej" realizowanych w partnerstwach lokalnych,

  • analiza wyników badań 40 programów "rewitalizacji społecznej",

  • opracowanie Modelowego Standardu Aktywnej Integracji (wydania I i II) na podstawie zrealizowanych badań (we współpracy z zespołem).

 

Publikacje projektu:

  • modelowy Standard Aktywnej Integracji wraz z konkluzjami z pilotażu programów rewitalizacji społecznej;
  • katalog dobrych praktyk programów rewitalizacji społecznej;
  • modelowy Standard Aktywnej Integracji, wydanie II opracowane na podstawie wyników badania efektywności i skuteczności I i II edycji Programów Rewitalizacji Społecznej. 
Miasto

Inne

Rynek pracy

Migracje międzynarodowe

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne