logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Badania społeczne. Szkolenia i rozwój

Publikacje

Opieka merytoryczna nad raportami

Raport z analizy ogłoszeń o pracę w województwie mazowieckim. Fala II (oraz 38 raportów powiatowych), Projekt Mazowiecki Barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne, SMG/KRC MillwardBrown na zlecenie Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w WUP w Warszawie, Warszawa 2013. 

 

Badanie obejmowało analizę 7 743 ofert pracy z województwa mazowieckiego  (4 491 wybranych ofert pracy umieszczonych w publikatorach oraz  3 252 ofert pracy pozyskanych z Powiatowych Urzędów Pracy).


Raport z badania koniunktury konsumenckiej. Etap II (oraz 42 raporty powiatowe), Projekt Mazowiecki Barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne, SMG/KRC MillwardBrown na zlecenie Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w WUP w Warszawie, Warszawa 2013.

 

Badanie obejmowało następujące elementy: 1) analiza danych zastanych, 2) wywiady kwestionariuszowe na próbie 1003 dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego.


Regionalne prognozy gospodarcze (oraz 6 raportów subregionalnych), Projekt Mazowiecki Barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne, SMG/KRC MillwardBrown na zlecenie Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w WUP w Warszawie, Warszawa 2013.

 

Raport powstał na bazie informacji, interpretacji i analiz pochodzących ze wszystkich opracowań przygotowanych w ramach projektu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy pt. „Mazowiecki Barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne”.

 


Raport z badania koniunktury konsumenckiej (oraz 42 raporty powiatowe), Projekt Mazowiecki Barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne, SMG/KRC MillwardBrown na zlecenie Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w WUP w Warszawie, Warszawa 2012. 

 

Badanie obejmowało następujące elementy: 1) analiza danych zastanych, 2) Wywiady kwestionariuszowe na próbie 1000 dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego.

 


Badanie nastrojów gospodarczych w województwie mazowieckim. Raport półroczny (oraz 6 raportów subregionalnych), Projekt Mazowiecki Barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne, SMG/KRC MillwardBrown na zlecenie Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w WUP w Warszawie, Warszawa 2012.  

 

Badanie obejmowało następujące elementy: 1) analiza danych zastanych, 2) wywiady kwestionariuszowe (CATI) w 1200 firmach działających na terenie województwa mazowieckiego.

 


Raport z analizy ogłoszeń o pracę w województwie mazowieckim (oraz 36 raportów powiatowych), Projekt Mazowiecki Barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne, SMG/KRC MillwardBrown na zlecenie Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w WUP w Warszawie, Warszawa 2012. 

 

Badanie obejmowało analizę 10 500 ofert pracy z województwa mazowieckiego  (6 126 wybranych ofert pracy umieszczonych w publikatorach oraz  4 374 ofert pracy pozyskanych z Powiatowych Urzędów Pracy).

 


Diagnoza sytuacji na lokalnych rynkach pracy województwa mazowieckiego. Raport końcowy (oraz 6 raportów subregionalnych/powiatowych), Projekt Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II, Ageron Polska na zlecenie Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w WUP w Warszawie, Warszawa 2011.

 

Badanie obejmowało następujące elementy: 1)  75 Indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) i 18 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) z pracodawcami, pracownikami agencji doradztwa personalnego, szkół, Publicznych Służb Zatrudnienia, instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, osobami bezrobotnymi., 2) analiza 306 ogłoszeń rekrutacyjnych z województwa mazowieckiego (ofert pracy umieszczonych w publikatorach oraz  pozyskanych z Powiatowych Urzędów Pracy).

 


 

Artykuły naukowe i branżowe

Raporty z badań i ekspertyzy

Książki

Rozdziały w książkach

Tłumaczenia artykułów naukowych

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne