logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Politolog, badacz migracji międzynarodowych

 

Dr Łukasz Łotocki, pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, politolog, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej. Jego główne zainteresowania zawodowe to badania migracji międzynarodowych i rynku pracy oraz komunikacja w instytucjach publicznych. Od kilku lat zajmuje się również społecznym wymiarem rewitalizacji miast. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu nauk społecznych. Współpracownik wielu instytucji publicznych i firm badawczo-szkoleniowych. 

 

O mnie

Nota biograficzna (500 znaków)

Łukasz Łotocki

Z kim współpracowałem

Życiorys

© 2017-2018 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne