logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Badania społeczne. Szkolenia i rozwój

O mnie

Życiorys

Dyplom

Wykształcenie

 

Ukończyłem studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (obecnie Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), na którym w 2008 r. obroniłem z wyróżnieniem doktorat z nauk o polityce. Studiowałem też w Instytucie Socjologii i Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Hanowerze. Ponadto byłem na praktykach studenckich w redakcji prasowej w Londynie.  

Biret

Doktorat

 

Pracę doktorską poświęciłem imigracji z Armenii do Polski. Obecnie pracuję nad książką habilitacyjną, która łączy dwa moje największe zainteresowania naukowe, tj. badania migracji i komunikowanie społeczne. 

Praca badawcza

 

Pracuję na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Interesuję się zarówno metodologią badań społecznych, jak i wybranymi obszarami badawczymi. Obszary te to migracje, rynek pracy, komunikowanie i dyskurs publiczny, rewitalizacja. Współpracowałem z różnymi ośrodkami badawczymi. Byłem także m.in. głównym specjalistą ds. badań i analiz w Mazowieckim Obserwatorium Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie. Uczestniczyłem w ok. 30 projektach badawczych. Jestem autorem lub współautorem ok. 100 publikacji i innych opracowań z zakresu nauk społecznych.

Wykres
Tablica

Praca dydaktyczno-szkoleniowa

 

W pracy dydaktycznej mam ponad 15 lat doświadczenia, w tym ok. 5000 godzin zrealizowanych zajęć. Mój konik to różne zajęcia z komunikacji między ludźmi. Interesuje mnie również sama metodyka prowadzenia szkoleń. W przeszłości organizowałem pracę działu szkoleń w instytucie badawczym. Byłem współautorem programu kursu trenerskiego, a także studiów podyplomowych doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

Układanka

Praca organizacyjna


Współtworzyłem duże projekty badawczo-szkoleniowe finansowane ze środków poakcesyjnych UE. Dobrze poznałem fundusze europejskie tworząc wnioski projektowe oraz realizując i rozliczając projekty. Byłem m.in. przewodniczącym Komisji Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW ds. Monitoringu Losów Absolwentów, a także uczestnikiem wydziałowego Zespołu ds. Promocji. 

Mechanizm

Języki obce i inne umiejętności

 

Znam angielski i niemiecki. Posługuję się programami komputerowymi do realizacji badań społecznych (IBM SPSS, MaxQDA, Atlas.ti).

Członkostwo w stowarzyszeniach zawodowych 


Od 2004 r. należę do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. 

Ludzie

Z kim współpracowałem

Nota biograficzna

Wybrane zadania

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne