logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

specjalista ds. badań społecznych i komunikacji

O mnie

Pełnione funkcje, zadania (obecnie lub w przeszłości)

 

 • Specjalista ds. badań społecznych, specjalista ds. badań ilościowych, specjalista ds. badań jakościowych;

 • Specjalista ds. ewaluacji;

 • Specjalista ds. analizy treści, analityk dyskursu;

 • Moderator zogniskowanych wywiadów grupowych (moderator FGI), moderator indywidualnych wywiadów pogłębionych (moderator IDI);

 • Wykładowca, szkoleniowiec;

 • Badacz i ekspert ds. migracji i polityki migracyjnej;

 • Badacz i ekspert ds. rynku pracy i polityki rynku pracy;

 • Badacz i ekspert ds. rewitalizacji;

 • Specjalista ds. komunikacji społecznej;

 • Autor artykułów, raportów, książek; redaktor tekstów;

 • Moderator konferencji;

 • Komentator społeczno-polityczny w mediach (TV, radio, prasa);

 • Specjalista ds. projektów europejskich (EFS);

 • Tłumacz niezawodowy tekstów, wystąpień, wywiadów i in. (angielski-polski, niemiecki-polski).

Z kim współpracowałem

Nota biograficzna

Prywatnie

Ukończone szkolenia

Życiorys

© 2017 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW