logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Politolog, badacz migracji międzynarodowych

 

Zadania badawcze, które chętnie zrealizuję:

 

 • Przygotowanie koncepcji badań;

 • Opracowanie narzędzi badań ilościowych i jakościowych – kwestionariuszy ankiet i wywiadów, scenariuszy indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) i zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), arkuszy obserwacji;

 • Opracowanie kluczy kodowych i schematów kodowania do analizy treści, wytycznych do jakościowej analizy dyskursu itd.;

 • Moderowanie zogniskowanych wywiadów grupowych i indywidualnych wywiadów pogłębionych;

 • Analiza danych zastanych (desk research);

 • Przygotowanie raportów, artykułów i innych publikacji, a także prezentacji z badań;

 • Organizacja i koordynacja pracy zespołu badawczego;

 • Ewaluacja projektów, ewaluacja polityk publicznych.

Oferta

Badania społeczne i ewaluacja

Co zyskasz?

 • Dopracowaną koncepcję badawczą;

 • Porządnie przeprowadzone badania;

 • Rzeczowy i przejrzysty raport z badań (na czas!).

 

 

Mam doświadczenie w realizacji wszystkich etapów badań społecznych. Doświadczenie to zdobywałem podczas kilkudziesięciu projektów, współpracując z różnymi instytucjami i firmami badawczymi. Pełniłem m.in. takie funkcje, jak specjalista ds. badań jakościowych i ilościowych, moderator zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) i indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), specjalista ds. ewaluacji, opiekun badań. 

 

W ciągu kilkunastu lat pracy prowadziłem lub nadzorowałem realizację niezliczonej liczby ankiet i wywiadów (kwestionariuszowych, IDI, FGI i in.).

 

Znam programy komputerowe do badań społecznych: IBM SPSS Statistics, ATLAS.ti, MaxQDA.

 

Mam również doświadczenie w opracowywaniu ofert badawczych, a także przygotowaniu szczegółowych opisów przedmiotów zamówienia (SOPZ), czy udziale w komisjach konkursowych oceny projektów badawczych. 

Konferencje

Gminny program rewitalizacji

Szkolenia

Doradztwo i ekspertyzy

Zobacz zrealizowane badania

Co zyskasz?

 • Dopracowaną koncepcję badawczą;

 • Porządnie przeprowadzone badania;

 • Rzeczowy i przejrzysty raport z badań.

 

© 2017-2018 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

"Migracyjny" Przegląd Prasy