logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

specjalista ds. badań społecznych i komunikacji

 

Warsztat „Trudności komunikacyjne i konflikty w relacjach pracowniczych. Przyczyny i przeciwdziałanie”, Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, listopad 2016.

certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat

O mnie

Ukończone szkolenia zawodowe (najważniejsze)

certyfikat

Warsztat umiejętności dydaktycznych, w ramach Programu Doskonalenia Nauczycieli Akademickich UW, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, czerwiec 2014. 

Charakterystyka i sposób funkcjonowania Europejskiej Sieci Monitoringu Regionalnych Rynków Pracy na przykładzie Danii, szkolenie zorganizowane przez Akademię Szkoleń i Kompetencji, Kopenhaga, październik 2009. 

Dydaktyka szkoły wyższej, w ramach Programu Doskonalenia Nauczycieli Akademickich UW, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, czerwiec 2012. 

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na badania naukowe i tworzenie nowych programów kształcenia w ramach Programu Doskonalenia Nauczycieli Akademickich UW, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, marzec 2012.

Badania ankietowe obejmujące opis, przygotowanie i analizę danych, Centrum Szkoleniowe SPSS Polska, Warszawa, marzec 2010. 

Podstawy statystyki obejmujące stosowanie podstawowych operacji i analiz statystycznych za pośrednictwem programu SPSS, Centrum Szkoleniowe SPSS Polska, Warszawa, marzec 2010.

Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów sytuacji społeczno-ekonomicznej w Anglii. Charakterystyka systemów monitoringu rynku pracy i projektów badawczych realizowanych w obserwatoriach, szkolenie zorganizowane przez Akademię Szkoleń i Kompetencji, Nottingham, Cambridge, Exeter, Birmingham, listopad 2009. 

System publicznych służb zatrudnienia oraz specyfika szwedzkiego rynku pracy. Charakterystyka prac badawczych prowadzonych przez szwedzką agencję ds. zatrudnienia, szkolenie zorganizowane przez Akademię Szkoleń i Kompetencji, Sztokholm, listopad 2009. 

Z kim współpracowałem

Nota biograficzna

Prywatnie

Pełnione funkcje

Życiorys

© 2017 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW