logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Politolog, badacz migracji międzynarodowych

 

Oferta

Szkolenia dla instytucji

Co zyskasz?

  • Solidnie przygotowane i dynamicznie poprowadzone zajęcia skrojone na Twoje potrzeby;

  • Zadowolonych uczestników z poczuciem dobrze spędzonego czasu;

  • Bardziej efektywnych pracowników. 

 

Realizuję autorskie programy szkoleniowe, których elementy doskonaliłem prowadząc wykłady i warsztaty m.in. na studiach podyplomowych i szkoleniach realizowanych dla pracowników instytucji sektora publicznego i organizacji pozarządowych.

 

Podczas szkoleń wykorzystuję doświadczenia zdobyte w ciągu 15 lat pracy jako wykładowca i szkoleniowiec, w tym ok. 5 tysięcy godzin zajęć prowadzonych w tak renomowanych ośrodkach jak m.in.: Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Politycznych UW, Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Wydział Zarządzania UW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

 

Chętnie różnicuję metody pracy w zależności od potrzeb uczestników. Łączę teorię z praktyką, przy czym zdecydowanie stawiam na tę drugą. Zgodnie z zasadą Konfucjusza „Co usłyszę, zapomnę. Co zobaczę, zapamiętam. Co sam zrobię, zrozumiem”, najchętniej wykorzystuję metody warsztatowe.

  

Konferencje

Gminny program rewitalizacji

Badania

Doradztwo i ekspertyzy

Sprawdź opinie uczestników 

© 2017-2018 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

"Migracyjny" Przegląd Prasy