logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

specjalista ds. badań społecznych i komunikacji

  Jestem pracownikiem naukowym i wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, adiunktem w Instytucie Polityki Społecznej. Moje główne zainteresowania zawodowe i możliwe obszary naszej współpracy to:   

 

  • Badania społeczne i ewaluacyjne - od koncepcji do raportu końcowego;

  • Komunikacja - od interpersonalnej do medialnej (i jej doskonalenie);

  • Realizacja wykładów, szkoleń i konferencji. 

 

  Z pasją badam społeczeństwo i politykę. Trzy główne obszary moich badań, w ramach których również możemy nawiązać współpracę to:

 

  • Migracje międzynarodowe i polityka migracyjna; 

  • Rynek pracy i polityki publiczne; 

  • Rewitalizacja miast i gmin w wymiarze społecznym.

 

  W ciągu ostatnich 20 lat współpracowałem przy rozmaitych projektach badawczych, szkoleniowych i in. z ponad 30 instytucjami, firmami i organizacjami. Zawsze z pełnym zaangażowaniem i otwartością na nowe doświadczenia!

 

  Zapraszam do zapoznania się z moim serwisem zawodowym i do kontaktu.

 

© 2017 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW